FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort

FLC Halong Bay Golf & Luxury Resort는 하롱 시티에서 매우 인상적이고 독창적 인 "바다 전망"에 자리 잡고 있으며 골퍼들에게 가장 눈길을 끄는 전망을 약속합니다. 여기에 시도하십시오.
FLC Halong Bay Golf & Luxury Resort는 슈미트 - 커리 디자인 (Schmidt-Curley Design)이 6900 야드 길이의 파 71로 디자인했습니다. 피치는 플레이어가 정확한 샷을 가져야한다는 규칙적인 변화가 있습니다. 또한 대형 마당의 페어웨이와 많은 벙커가 코스의 도전 과제를 높이기 위해 설정됩니다.

안뜰에는 레스토랑, 바 및 Proshop 상점이있는 2000m² 이상의 현대적인 클럽 하우스가 있으며, 훈련장, 트램 시스템, 현장 방문객을위한 키오스크 등을 갖추고 있습니다. 골퍼에게는 정말 기억에 남습니다.

Read more...

FLC Halong Bay Golf & Luxury Resort는 하롱 시티에서 매우 인상적이고 독창적 인 "바다 전망"에 자리 잡고 있으며 골퍼들에게 가장 눈길을 끄는 전망을 약속합니다. 여기에 시도하십시오.
FLC Halong Bay Golf & Luxury Resort는 슈미트 - 커리 디자인 (Schmidt-Curley Design)이 6900 야드 길이의 파 71로 디자인했습니다. 피치는 플레이어가 정확한 샷을 가져야한다는 규칙적인 변화가 있습니다. 또한 대형 마당의 페어웨이와 많은 벙커가 코스의 도전 과제를 높이기 위해 설정됩니다.

안뜰에는 레스토랑, 바 및 Proshop 상점이있는 2000m² 이상의 현대적인 클럽 하우스가 있으며, 훈련장, 트램 시스템, 현장 방문객을위한 키오스크 등을 갖추고 있습니다. 골퍼에게는 정말 기억에 남습니다.

Hide...

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13272.3358472345530200423415192383331835845711916463455320444141133416659
 Blue13272.3341432293506194395373181344305932741210915060448017542335330336092
 White13272.332341227144014723230716631726153063329613855645315635833227275342
 Red13272.325535923440010719526914929122592402397310048943213129426822664525
 Par  454534434364433553443571

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13272.3358472345530200423415192383331835845711916463455320444141133416659
 Blue13272.3341432293506194395373181344305932741210915060448017542335330336092
 White13272.332341227144014723230716631726153063329613855645315635833227275342
 Red13272.325535923440010719526914929122592402397310048943213129426822664525
 Par  454534434364433553443571
27 10 2020
hạ long golf
Diễn ra ngày 25/10/2020, Giải golf Quảng Ninh mở rộng 2020- Cúp truyền hình Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp. Giải đấu được tổ chức trên sân FLC Golf Club Hạ Long thu hút gần 160 golfer tranh tài, golfer Bùi Thành Luận đã xuất sắc dành Best Gross với thành tích 77 gậy.
27 10 2020
ha long golf
Quang Ninh Open Golf Tournament 2020- Quang Ninh Television Cup was a great success. The tournament was held at FLC Golf Club Ha Long attracting nearly 160 competing golfers, golfer Bui Thanh Luan excellently won Best Gross with 77 strokes.
26 02 2020

Mid-day 24/2, the FLCHomes Tournament 2020 officially opened at FLC Golf Club Ha Long - The golf course is considered to be a wonder standing in the middle of a wonder. The tournament lasts 7 days from February 24 to March 1. This is the 2nd largest golf tournament held since the beginning of 2020 of FLC Group.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장