Vinpearl Golf Nha Trang

빈펄 골프 냐짱은 포브스 잡지사에서 전세계적으로 가장 아름다운 30곳의 베이의 하나로 선정된 냐짱만의 Hon Tre 섬에 조성된 빈펄의 800m에 달하는 백사장 해변을 따라 이어진 계곡에 위치하고 있습니다. 유명한 IMG사에 의해 설계된 골프 코스는 18홀, 파71의 참피온쉽 코스로서, 모든 홀에서 푸른 바다를 전망할 수 있는 유니크한 라운딩 경험을 제공하는, 베트남 최초의 국제 표준 골프장입니다.

작지만 아름답게 꾸며진 클럽하우스는 회원  방문자가 라운딩  휴식을 취할 수 있는 오픈된 사교적 공간을 제공하며, 골퍼가 아닌 일반인들도 다양한 요리가 제공되는 레스토랑에서 즐길  있습니다기타 시설  서비스로는 완벽하게 갖춰진 프로 골프라커룸최신 기술의 장비를 갖춘 전문적인 스태프에 의한 풀 서비스 이벤트관리 팀을 운영하고 있습니다. 인근의 럭셔리 숙박 시설과 놀이 공원은 가족 또는 친구와 함께 골프 휴가를 보내기에 가장 이상적인 장소를 제공합니다

 
 
Read more...

빈펄 골프 냐짱은 포브스 잡지사에서 전세계적으로 가장 아름다운 30곳의 베이의 하나로 선정된 냐짱만의 Hon Tre 섬에 조성된 빈펄의 800m에 달하는 백사장 해변을 따라 이어진 계곡에 위치하고 있습니다. 유명한 IMG사에 의해 설계된 골프 코스는 18홀, 파71의 참피온쉽 코스로서, 모든 홀에서 푸른 바다를 전망할 수 있는 유니크한 라운딩 경험을 제공하는, 베트남 최초의 국제 표준 골프장입니다.

작지만 아름답게 꾸며진 클럽하우스는 회원  방문자가 라운딩  휴식을 취할 수 있는 오픈된 사교적 공간을 제공하며, 골퍼가 아닌 일반인들도 다양한 요리가 제공되는 레스토랑에서 즐길  있습니다기타 시설  서비스로는 완벽하게 갖춰진 프로 골프라커룸최신 기술의 장비를 갖춘 전문적인 스태프에 의한 풀 서비스 이벤트관리 팀을 운영하고 있습니다. 인근의 럭셔리 숙박 시설과 놀이 공원은 가족 또는 친구와 함께 골프 휴가를 보내기에 가장 이상적인 장소를 제공합니다

 
 
Hide...

Vinpearl Golf Nha Trang

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold14173.6436371167469512564430202388353917853031818942647220254439732566795
 Blue13271.0402344143424480538400192362328517048629115040144017251037229926277
 White12167.6354295117376448492358153309290212941625712736039814545732926185520
 Red12068.130626294325399416300116253247111237622010027936011841329022684739
 Par  443455434363543443543571

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

Vinpearl Golf Nha Trang

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold14173.6436371167469512564430202388353917853031818942647220254439732566795
 Blue13271.0402344143424480538400192362328517048629115040144017251037229926277
 White12167.6354295117376448492358153309290212941625712736039814545732926185520
 Red12068.130626294325399416300116253247111237622010027936011841329022684739
 Par  443455434363543443543571

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장