• Thứ năm : 23/09
  • Thứ sáu : 24/09
  • Thứ bảy : 25/09
  • Chủ nhật : 26/09
  • Thứ hai : 27/09

Sắp xếp

Alegolf - Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
170km từ Hà Nội
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

07:08AM  -09:22AM

Giá

1.500.000VND - 1.600.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

07:50AM

Giá

1.550.000VND Xem chi tiết
Alegolf - Đặt sân Golf tại Việt Nam - Leading golf solutions.
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
Golfers: 1 - 4
Số hố: 18

Tee time

08:02AM

Giá

1.875.000VND Xem chi tiết