Mong Cai International Golf Club

芒街国际高尔夫俱乐部是越南唯一的高尔夫球场海滩,有两个分开的球场:高尔夫练习场和高尔夫球场。这也是一个有吸引力的目的地促进芒街的经济以及广宁的旅游。虽然新运行,但越南这个唯一的高尔夫球场海滩已迎接一个巨大的国际游客量。

球线总长度为7204码,大草坪区的面积为2百万平方米,具有18洞按照国际标准,躺在木草沙滩,沿着3公里长的海岸,位于茶古著名的沙滩旁边。这个区域也有豪宅餐饮和休息区。

芒街国际高尔夫球场不仅是广宁省包括芒街的旅游业发展战略重点项目也利于美化茶古沙滩,在旅游旺季吸引游客

Read more...

芒街国际高尔夫俱乐部是越南唯一的高尔夫球场海滩,有两个分开的球场:高尔夫练习场和高尔夫球场。这也是一个有吸引力的目的地促进芒街的经济以及广宁的旅游。虽然新运行,但越南这个唯一的高尔夫球场海滩已迎接一个巨大的国际游客量。

球线总长度为7204码,大草坪区的面积为2百万平方米,具有18洞按照国际标准,躺在木草沙滩,沿着3公里长的海岸,位于茶古著名的沙滩旁边。这个区域也有豪宅餐饮和休息区。

芒街国际高尔夫球场不仅是广宁省包括芒街的旅游业发展战略重点项目也利于美化茶古沙滩,在旅游旺季吸引游客

Hide...

Mongcai International Golf Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12872.0399561421367184540449200438355940945352520240818757542945736457204
 Blue12469.9345505367316149488396161393312034439446815434014452538139831486268
 White11565.1321477341290131457371148368290432237643414031712349835237429365840
 Red11359.3290437306255116423349136327263929333941012529010046331933826775316
 Gold12471.0372528391339166514420182412332437242249718136816154940342333766700
 Par  454435434364453435443672

评分

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

Mongcai International Golf Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12872.0399561421367184540449200438355940945352520240818757542945736457204
 Blue12469.9345505367316149488396161393312034439446815434014452538139831486268
 White11565.1321477341290131457371148368290432237643414031712349835237429365840
 Red11359.3290437306255116423349136327263929333941012529010046331933826775316
 Gold12471.0372528391339166514420182412332437242249718136816154940342333766700
 Par  454435434364453435443672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场